Na najnovijem javnom natječaju Carinske uprave pobijedili su Peugeot skuteri Kisbee i Belville. Tako je novi uvoznik Peugeot skutera za RH, Tembo, d.o.o. isporučio Carinskoj upravi u Splitu 5 modela skutera Kisbee i 2 modela skutera Belville.